• Kwartalne informacje o stanie rejestru wyborców w 2017r.
  Kwartalne Informacje o stanie rejestru wyborców w 2016r.
 • Kwartalne informacje o stanie rejestru wyborców w 2015r.
  Kwartalne informacje o stanie rejestru wyborców w 2014r.
 • Kwartalne informacje o stanie rejestru wyborców w 2013r.
  Kwartalne informacje o stanie rejsteru wyborców w 2012r.
 • Kwartalne informacje o stanie rejestru wyborców w 2011r.
  Kwartalne informacje o stanie rejestru wyborców w 2010r.
 • Kwartalne informacje o stanie rejestru wyborców w 2009r.
  Kwartalne informacje o stanie rejestru wyborców w 2008r.