• Wykaz komitetów wybory uzupełniające 2014-2018
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 27 listopada 2017r.
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 27 lipca 2017r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 21-02-2017r
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 12-12-2016r.
    Komunikat Komisarza wyborczego w Lesznie z dnia 20-09-2016r.
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 05-02-2016r.