• Komunikat Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 3 czerwca 2015r.
    Wykaz komitetów zobowiązanych do przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie sprawozdania finansowego komitetu.
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 5 marca 2015r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 10 września 2015r.