• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 08 września 2018r. w sprawie powołania TKW
    Postanowienia Komisarza Wyborczego w Lesznie w sprawie zmian w składach rad