• Postanowienia Komisarza Wyborczego w Lesznie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
    Postanowienia Komisarza Wyborczego w Lesznie w sprawie podziału gmin na stałe obwody głosowania
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 08 września 2018r. w sprawie powołania TKW
    Postanowienia Komisarza Wyborczego w Lesznie w sprawie zmian w składach rad