• OKW Nr 48 Zbiorcze wyniki głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 10 maja 2015r.
    - WYBORY PREZYDENTA RP - 10 MAJA 2015R.
  • OKW Nr 48 Zbiorcze wyniki głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 24 maja 2015r.