• Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych