• Informacja o złożonych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych w 2014 roku.