• Limity wydatków komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu przyjął Komisarz Wyborczy w Lesznie
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu