• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lesznie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
    Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rad Powiatu
  • KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych
    Informacje Komisarza Wyborczego w Lesznie w sprawie przyjmowania dodatkowych zgłoszeń na członków obwodowych komisji wyborczych
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Lesznie w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Lesznie w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Lesznie w sprawie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach