• Zmiany w skladach terytorialnych komisji wyborczych
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 08 września 2018r. w sprawie powołania TKW