• Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców (wybory uzupełniające do rady gminy)
    Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej (wybory uzupełniające do rady gminy)
  • Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej (wybory uzupełniające)
    Zgłaszanie listy kandydatów na radnych
  • Zgłaszanie kandydatów do terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych