• Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pakosław w okręgu wyborczym nr 10 zarządzone na dzień 4 lutego 2018r.
    Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Wielichowa w okręgu wyborczym nr 2 zarządzone na dzień 26 listopada 2017r.
  • Wybory uzupełniające, ponowne, przedterminowe oraz referenda lokalne przeprowadzane w toku kadencji