• Wybory uzupełniające do Rady Gminy Piaski w okręgu wyborczym nr 14 zarządzone na dzień 22 października 2017r.
    Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Wielichowa w okręgu wyborczym nr 2 zarządzone na dzień 26 listopada 2017r.
  • Wybory uzupełniające, ponowne, przedterminowe oraz referenda lokalne przeprowadzane w toku kadencji