• WZORY DOKUMENTÓW WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE KADENCJA 2018-2023
    Wzory sprawozdań finansowych
  • WZÓR ZGŁOSZENIA ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO
    KANDYDACI NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
  • KANDYDACI NA CZŁONKÓW TERYTORIALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH
    WZORY DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z REJESTRACJĄ LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST
  • WZORY DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z TWORZENIEM KOMITETÓW WYBORCZYCH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH