• KANDYDACI NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
    Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.
  • WZORY DOKUMENTÓW WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE KADENCJA 2018-2023
    Wzory sprawozdań finansowych