• Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego - Parlament Europejski
  WZORY DOKUMENTÓW WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE KADENCJA 2018-2023
 • Wzory sprawozdań finansowych
  WZÓR ZGŁOSZENIA ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO
 • KANDYDACI NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
  KANDYDACI NA CZŁONKÓW TERYTORIALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH
 • WZORY DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z REJESTRACJĄ LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST
  WZORY DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z TWORZENIEM KOMITETÓW WYBORCZYCH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH