• Wzory sprawozdań finansowych
    WZÓR ZGŁOSZENIA ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO
  • KANDYDACI NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
    KANDYDACI NA CZŁONKÓW TERYTORIALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH
  • WZORY DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z REJESTRACJĄ LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST
    WZORY DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z TWORZENIEM KOMITETÓW WYBORCZYCH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH