AKTUALNOŚCI

  • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pakosław w okręgu wyborczym nr 12 zarządzone na dzień 10 lutego 2019r.
  • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Lesznie w sprawie zmian w składach rad kadencja 2018 - 2023
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lesznie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
  • Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rad Powiatu
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 08 września 2018r. w sprawie powołania Terytorialnych Komisji Wyborczych
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Lesznie o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur