• Komunikat Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 8 listopada 2019r. w sprawie udostępniania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych zarejestrowanych przez Komisarza Wyborczego w Lesznie w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Lipno
  Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu o składze komisji, siedzibie i pełnionych dyżurach
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 5 lipca 2019r w sprawie zgłaszania dodatkowych kandydatow do komisji nr 3 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lipno zarządzonych na dzień 4 sierpnia 2019r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 5 czerwca 2019r. w sprawie udostępniania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych zarejestrowanych przez Komisarza Wyborczego w Lesznie w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Pakosław
 • Informacje Komisarza Wyborczego w Lesznie w sprawie przyjmowania dodatkowych zgłoszeń na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
  Informacja Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 10 stycznia 2019r.
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 27 grudnia 2018r dotycząca możliwości zgłaszania dodatkowych kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Pakosławiu
  Zmiany w składach rad miast i gmin kadencja 2018 - 2023
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Lesznie w sprawie członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 07 września 2018r w sprawie losowania składów TKW