• Zarządzenie NR 56/18 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 lutego 2018r.